4/14/2011

Music Video "My Words Lie" Viktoria MakarskayaDirected by Maxim Sveshnikov, Arthur Mirzoyan
Music & Lyrics by Yana Pisarevskaya
Cinematography by Vakhtang Muradyan
  Viktoria Makarskaya - My Words Lie from Max Sveshnikov on Vimeo.

No comments: